Предимства за шофьорите в Петрич

Общинското ръководство възложи проектиране и СМР за подмяна на съществуващи инсталации, на нови осветителни тела и контролно табло на светофарната уредба на едно от най-натоварените кръстовища в града – между улиците „Рокфелер” и „Полковник Дрангов”.  Дейностите се възлагат след произнасяне на Комисията по безопасност на движението в община Петрич. На етап първи са подменени светофарните уредби с нови, които имат внедрено лед осветление. Водачите на превозни средства в Петрич ще се възползват от предимството на „отделения” ляв завой като светлинна сигнализация за преминаване. Това ще доведе до по-бързото освобождаване на кръстовищата от струпаните автомобили и безопасното им изтегляне вляво. Съгласувани с Комисията по безопасност на движението са и времевите цикли за смяна на светлинната сигнализация, уточниха от Община Петрич. Подземната инфраструктура на светофарната уредба на кръстовището, което образуват улиците „Рокфелер” и „Полковник Дрангов” е на близо 50 години, морално остаряла, което във времето досега водеше до чести аварии и неудобства за шофьори и пешеходци. С цел да се установи необходимата сигурност ще се пристъпи и към подмяна на главното табло и на подземните кабели.

                                                                                                                                                             Пресцентър
                                                                                                                                                 Община Петрич