”Синя зона” в град Петрич да бъде свободна за моторни превозни средства след 14:00 часа от  12.08.2019 до 14.08.2019