”Синя зона” в град Петрич да бъде свободна за моторни превозни средства след 15:00 часа днес  26.08.2019год.