Съобщение за ползвателите на СИНЯ ЗОНА

ДНЕС 25.01.2019 год. поради влошена  метеорологична обстановка със заповед на кмета Димитър Бръчков, се отменя платеното паркиране в СИНЯ ЗОНА