Изложба за превенция на наркоманиите ще бъде представена в Петрич

Изложбата е под надслов „Отдясно камък, отляво камък и по средата-ти. Да, на вратата е застанал всеки от нас, всеки пази врата, през която може да влезе злото. Аз бях опразнил своята и сега се връщам на нея“. Постерите на изложбата включват информация, свързана с рисковете за човека при употреба на различни наркотици, както и различни дейности на Областния съвет по наркотични вещества Благоевград с ученици от училищата в областта за превенция на наркоманиите. Изложбата има за цел да даде изчерпателна и добре онагледена информация за влиянието на наркотиците върху човешкия организъм. В Петрич изложбата ще бъде открита на 11.04.2019г, четвъртък, от 11.00 ч. във фоайето на читалище „Братя Миладинови-1914“.