Проверки на петричани, които са били в рискови държави

Получени са справки от РЗИ, Гранична полиция и кметовете на села в община Петрич за хората, които са пътували или са се завърнали от рискови райони. Според подадените справки това са основно жители на община Петрич пътували до Италия и Испания. От утре започват масирани проверки на същите лица за спазване на задължителната 14-дневна карантина. Лицата, които я нарушават подлежат на наказателна и административна отговорност!