Дневен ред за 45- то заседание на Общински съвет- Петрич