ПРОТОКОЛ № 45

Днес, 30.07.2019 година от 13,30 часа в заседателната зала на Общинска администрация- Петрич, Общински съвет - Петрич, проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ