Дневен ред за 44-то заседание на Общински съвет- Петрич