Дневен ред за 43-то заседание на Общински съвет- Петрич