ПК по "ТСУ, Транспорт и екология"

Председател: Владимир Заечки      - тел. 0888 511900

Членове:          Георги Ангелски      - тел. 0879616265

                           Иво Стефанов            -  тел. 0878843005

                           Александър Иванов  - тел. 0888302370

                           Стоян Божинов         - тел. 0897978531

                           Илия Пашов              -  тел. 0879979800 , 0879017249
                           Стоян Николов         -  тел. 0879990757