ПК по "Стопанисване на общинската собственост"

Председател:        Пламен Чолаков                       - тел. 0889 390032

Членове:                  Живко Коемджиев                   - тел. 0888 989670 , 0896717129

                                   Живко Карадалиев                   - тел. 0894 380370

                                   Александър Василев Иванов   - тел. 0888 302370

                                   Илиян Пашов                             - тел. 0879979800, 0879017249

                                   Владимир Стефанов                 - тел. 0879587575

                                   Стоян Николов                          - тел. 0879990757