ПК по “Бюджет, приватизиация и следприватизационен контрол”

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕТРИЧ   МАНДАТ  2015-2019 Г.
Председател на ОбС-Петрич  - Георги Тренчев

Председател: Георги Тренчев, тел.0897804602

  • Живко Коемджиев

тел.0888989670,0896717129

  • Розалин Хаджиев

тел.0899881388

  • Добринка Бацанова

тел.0888334633

  • Владимир Заечки

тел.0888511900

  • д-р.Христо Френгов

тел.0879990779

  • Димитър Капитанов

тел. 0889706706