ПК по "Здравеопазване и социални дейности"

Председател: Христо Френгов                           - тел.  0879990779

Членове:          Траян Стоименов                          - тел.  0878151584

                           Александър Радославов Костов  - тел. 0895761063

                           Ефтим Каламски                          - тел. 0878050703

                           Борислав Марков                          - тел. 0879990859

Файлове:

  • Бюджетна ком.-предложение за соц. Помощи - 2005г.
  • Дневен ред- 2005г.
  • Здравна ком. предложение за соц. помощи - 2005г.
  • Предложение кмет за соц. помощи - 2005г.
  • Решение на ком. по стоп. и здр. комисия-1 - 2005г.
  • Решение на ком. по стоп. и здр. комисия-2 - 2005г.