ПК по "Евроинтеграция, инвестиции и местно самоуправление"

ПК ПО“ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ  И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

Председател: Георги Търнаров - тел.0889477199

 

Членове:         Светослав Шарков         - тел.0897027222

                          Борислав Марков            - тел.0879990859

                          Росен  Велев                    - тел. 0887 604443

                          Добринка Бацанова        - тел.0888334633