ПК по "Законност и контрол на решенията на ОбС и жалби на гражданите"

Председател: Александър Радославов Костов - тел.0895761063

Членове:          Гергана Петкова   - тел.0882476556

                          Иво Стефанов       - тел.0878843005

                          Стоян Божинов     - тел.0897978531

                          Георги Стоиков      - тел. 0896 734 312