ПК по "Култура, спорт и туризъм"

Председател: Добринка Бацанова - тел. 0888334633

Членове:         Траян Стоименов    - тел. 0878151584

                          Йордан Каракашев  - тел. 0878308430

                          Кирил Стойков        - тел. 0878247336

                          Димитър Капитанов - тел. 0889706706

                          Ефтим Каламски       - тел. 0878050703

                          Пламен Чолаков        - тел. 0889390032