ПК по "Контрол дейността на общинските фирми"

Председател:  Гергана Петкова      -тел. 0882 476 556

Членове:          Пламен Чолаков      - тел. 0889390032

                           Живко Карадалиев - тел. 0894380370

                          Георги Търнаров     - тел. 0889477199

                          Кирил Стойков        - тел. 0878247336

                          Росен Стоянов         - тел. 0879819500

                          Десислава Точева    - тел. 0898712993