ПК по "Комисия по конфликт на интереси"

Председател: Кирил Стойков                              - тел. 0878247336

Членове:          Гергана Петкова                           - тел. 0882476556

                           Александър Радославов Костов  - тел. 0895761063

                           Живко Коемджиев                        - тел. 0888989670 , 0896717129

                           Станимир Златков                        - тел. 0879568685