Проекто-Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Петрич