Проект правилник за дейността на Общински съвет - Петрич Мандат 2015-2019г.