Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Петрич мандат - 2015-2019 година


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕТРИЧ МАНДАТ – 2015 - 2019 ГОДИНА, изменен и допълнен с Решение №210 от Протокол №9 / 27.05.2016г.