Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общински съвет - Петрич

Предложение от Георги Запрев Динев - Председател на Общински съвет Петрич относно изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общински съвет - Петрич Мандат – 2015 - 2019 година