Състав на общински съвет

Председател ОбС- Петрич: Георги Тренчев,  тел.0897/ 804 602

 Живко Коемджиев       - тел. 0888/ 989 670 , 0896/ 717 129

 Георги Ангелски          - тел. 0879/ 616 265

 Янко Стоянов               - тел. 0882/ 281 184

 Траян Стоименов         - тел. 0878/ 151 584

 Светослав Шарков       - тел. 0897/ 027 222

 Гергана Петкова           - тел. 0882/ 476 556

              Десислава Точева         - тел. 0898 / 712 993

 Велик  Личков               - тел. 0879/ 990 752

 Пламен Чолаков           - тел. 0889/ 390 032

 Йордан Каракашев       - тел. 0878/ 308 430

 Александър Радославов Костов  -      тел. 0895/ 761 063

 Добринка Бацанова       - тел. 0888/ 334 633

 Ефтим Каламски         - тел. 0878/ 050 703

 Живко Карадалиев        - тел. 0894/ 380 370

 Иво Стефанов                -  тел. 0878/ 843 005

 Владимир Заечки          - тел. 0888/ 511 900

 Александър Василев    - тел. 0888/ 302 370

 Георги Търнаров          - тел. 0889/ 477 199

     Стоян Божинов            - тел. 0897/ 978 531

     Кирил Стойков             - тел. 0878/ 247 336

     Христо Френгов           - тел.  0879/ 990 779

     Росен Стоянов             - тел. 0879/ 819 500

      Илия Пашов                  - тел. 0879/ 979 800 , 0879/ 017 249

      Димитър Капитанов     - тел. 0889/ 706 706

     Росен  Велев                  - тел. 0887/ 604 443

     Стоян Николов              - тел. 0879/ 990 757

     Янко Панев                    - тел. 0887/ 211 640

     Димитър Пильоков       - тел.0878/ 054 095

      Георги Стоилков-тел. 0896/ 734 312

      Владимир Стефанов       - тел. 0879/ 587 575

      Станимир Златков           - тел. 0879/ 568 685

      Борислав Марков                  - тел. 0879/ 990 859