Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Петрич и издаване на сертификати клас В.