Мотиви за приемане на промени в Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища