Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Петрич