Проект за изменение на наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води

Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Петрич