Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Петрич