На основание чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 43, ал.1, чл. 70, ал.2, т. 3 и чл. 74  от Наредбата за реда за придобиване