На основание чл. 34, ал. 4 и чл. 37, ал.1 от ЗОС, чл. 51, ал.1, чл. 70, ал.2, т. 4 и чл. 73  от Наредбата за реда за придобиване