Общ брой: 3

Възлагане на концесия за строителство на обект "Спортен комплекс за професионален и масов спорт село Марикостеново, община Петрич

КОНЦЕСИЯ за строителство

Общ брой: 3