Заявяване на електронни услуги
Проверка и плащане по ЗМДТ
Актуално
Уважаеми жители на Община Петрич
6 май
В условията на извънредно положение Община Петрич разширява социална услуга след успешно защитен проект