Заявяване на електронни услуги
Проверка и плащане по ЗМДТ
Актуално
Уважаеми дами и господа
ПОКАНА ЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020г. НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Уведомяваме Ви, че от 11.08.2021 г. продължава полагането на износващия пласт асфалт на път BLG1166