Утвърдени са правилата за определяне "Спортист на годината 2018"