Протокол за решение на Комисията по избор на "Спортист на годината" за 2017 г. на община Петрич