При радиационни аварии

Мерки за защита и правила за поведение на населението при повишена радиоактивност.

Инструкция за аварийна готовност

 

 

Файлове за изтегляне