ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА В УПИ XLIV, КВ.53, ОТРЕДЕН ЗА ГРАДСКИ ПАРК”