Обява за набиране на персонал за изпълнение на Дейност 4 по проект „Ранно детско развитие”