В община Петрич продължава предоставянето на услугите по проект "Равен шанс за всички деца", BG05M90P001-2.004-055.