Самуилова крепост

   Националният парк-музей “Самуилова крепост” към Исторически музей - Петрич е разположен на 5-6 км северно от село Ключ, община Петрич, там, където склоновете на Беласица и Огражден планина се приближават и образуват Ключката клисура. Мястото е било заселено още от ІV-ІІІ век пр.н.е., но най-бурният период в неговата история е свързан с царуването на Самуил (997-1014 г.). С оглед засилване на отбраната срещу Византия, българският владетел изградил цяла система от отбранителни съоръжения, които започвали високо от склоновете на Беласица, южно от село Ключ, и опирали в Огражден. От хълма, върху който сега се намира паркът-музей “Самуилова крепост”, можела да се контролира цялата Ключка теснина. Там било изградено укрепление от три вала и два рова, в центъра на което имало и висока наблюдателна дървена кула.
   Историята на крепостта е свързана с трагични за българите събития. В началото на лятото на 1014 г. византийският император Василий ІІ навлязъл в Ключката клисура с голяма войска. След няколко безплодни опита да пробие защитата на българите, той се оттеглил и потърсил друг път през Беласица. На 29 юли армията му преминала през Мътница и се явила в тил на българската войска, която въпреки яростната съпротива претърпяла пълно поражение. 14000 български войници били взети в плен от византийците.
   Василий ІІ поел на запад, като приел решителното сражение със Самуил при крепостта Мокриево, след като поставил под обсада крепостта Струмица (Цареви кули). В прохода между Беласица и Благуш планина, български войски, предвождани от сина на Самуил, Гаврил-Радомир, нанесли поражение на византийската армия. Там загинал и Теофилакт Вотаниат, най-близкият и най-добрият военачалник на Василий ІІ.
   При получаването на тази вест, византийският император наредил 14-те хиляди пленени български войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 души оставил по един водач с едно око. Заради нечуваната жестокост, Василий ІІ получил прозвището Българоубиец. Самуил не могъл да понесе гледката на завръщащата се ослепена армия и починал от сърдечен удар в началото на месец октомври. Това било началото на края на Първата българска държава, която през 1018 г. била окончателно покорена от Византийската империя.
   В памет на тези събития, през 1982 г. на същото място е изграден мемориален комплекс “Самуилова крепост”, част от едноименния Национален парк-музей.