Г  О  Д  И  Ш  Е  Н     О  Т  Ч  Е  Т    по чл.15, ал.2 от ЗДОИ