Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ  на постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Петрич за 2018г.