Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ