Уведомление за план-сметка за разходите за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от ЗМДТ за 2019г. на територията на община Петрич