Наредба за управление на отпадъците на територията на община Петрич