Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси