Съобщение за обявяване на санитарно-охранителна зона около НМВ "Рупите-м.Кожух"