Съобщение за обявяване на санитарно-охранителна зона около каптаж "Вретенаговец 2", с.Ключ