В изпълнение на изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците,  ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Results: 1