Заповед №IV-А-386 от 30.10.2019 г. за определяне местонахождение на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия